Filosofi

Jag har en humanistisk/existentiell människosyn vilket innebär att jag är övertygad om att alla har en möjlighet att påverka sig själva och sin omgivning. Att du kan pröva, till en början, kanske bara i tanken, för att sedan pröva i verkligheten för att få till den förändring du önskar. Jag arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer som söker efter sin potential, kanske outnyttjad, kanske ännu ej upptäckt. Inte  för att komma till ”well-being” utan också ”better-being”.

Det handlar om meningen med livet. Varken mer eller mindre.

För att skapa livskraftiga organisationer behöver vi knyta ihop individens utveckling med företagens mål. Det är förutsättningen för att både medarbetare och affärer ska utvecklas.

 

Det handlar om att möta och utmana – för att bryta ”traditionella” beteenden som inte längre bidrar.

Första steget är att bli medveten.

Få syn på vad det är som hindrar? Och vad är det som främjar?

Se dina möjligheter. Och göra ett val.

Det sätt jag arbetar på betonar det existentiella perspektivet och jag uppmuntrar dig till att utforska dina tankar, känslor och vilja i ”nuet”.