Tjänster

Individuell Coaching

Mitt synsätt är att människor har en inneboende drivkraft till utveckling och samspel med sin omgivning.
Jag tror inte på att försöka förändra människor i betydelsen ”göra om” utan mer att upptäcka så mycket som möjligt av hennes potential och hitta utvecklande sätt att använda den.

Hur går det till?

Coachning tar sikte på framtida möjligheter, du äger själv formuleringen av mål utifrån din handlingsplan, och fokus är på ditt personliga ledarskap och att skapa resultat. En av grundidéerna inom coachning är nyttan av att reflektera över sina tankar, känslor och val.

Vid det första mötet utforskar vi din situation nuläge och förväntningar.
Förslag på upplägg är 10 möten under 6 månader på 1 – 1.5 timma.

För vem?

Du som funderar på nästa steg i din professionella rolll.
Du som vill bli mer medveten om vilka val du hittills har gjort och utforska vilka val du står inför, i arbetslivet eller i det ”vanliga” livet.

Gruppcoaching

Förändring är ett centralt begrepp i vår tid och att driva förändringsarbete är en nödvändighet i alla affärsverksamheter idag. Coachning som metod kan möta många av de utmaningar som dagens företag står inför, där förändring och nytänkande är det centrala.

Vad är coachning i grupp och nyttan med det?

Det kan vara en ledningsgrupp eller chefer från olika enheter. Gruppen arbetar tillsammans med de ”business case” som är aktuella i den egna verksamheten. Du blir själv coachad och får träna på att coacha andra chefer. Du får återkoppling och du får också möjlighet att ta del av hela gruppens erfarenheter. Gruppen blir ett nytt sammanhang för att pröva både möjliga och omöjliga idéer.

Teman som kan vara aktuella för gruppen att bli coachade och mer medvetna om är t ex:

• Dialog
• Tillit
• Feedback
• Coachande förhållningssätt – hur gör jag då?
• Gemensamt synsätt – hur då?
• KASAM – vad betyder det för oss? Och för våra medarbetare?

Först när vi förstår och accepterar hur vi kollektivt skapar och bibehåller mentala bilder av vår organisation – är det lättare att förändra vårt förhållningssätt, att hitta nya vägar. Det gäller att synliggöra vad det är vi gör. Egentligen.

Oftast handlar det om att dela med sig, lyssna noggrant och tillåta sig att bli influerade av andra. Detta grupptänkande kallas för att skapa en ”team personlighet”. Drivkraften bakom allt lärande är mod. Modet att utmana det invanda, detsamma gäller också allt förändringsarbete.

När det nya känns ”fel”. Fast det är rätt. Då har du ”bara” mental träningsvärk. Inget annat.

Individuellt ledarutvecklingsprogram

Idag ändras organisationer så snabbt att man inte behöver stimulera för att arbeta med utmaningar. Dina utmaningar finns i vardagen. Ledarskap är ett hantverk och du behöver träna dina färdigheter i skarpt läge.

I samband med utvecklingssamtalet är det ofta aktuellt att fundera på ”nästa steg”. I detta program är det dina behov som styr innehållet. Fokus är på ditt eget ledarskap och din personliga utveckling. Du väljer vilka case/exempel som du vill ta upp och du hämtar dem från ditt arbetsliv.

Nyttan med coachning?

Min erfarenhet är att det ofta handlar om att få ökad självinsikt, bli tydligare både inför dig själv och andra, hantera krav och förväntningar på ett nytt sätt. Och inte minst ha nya verktyg så du kan påverka riktningen på din jobb- och livssituation som du vill.

Förutom de teorier som är aktuella utifrån din professionella situation, kan följande teman vara aktuella:

• Coachande ledarskap
• Feedback
• Kulturella mönster, värdegrund.
• Att leda förändringar
• Teorier om grupper – att förstå vad som händer i en grupp.
• Och olika verktyg/teorier för att kunna påverka och påverkas på det sätt du vill.

För vem?

Du som vill bli mer medveten om vilka val du hittills har gjort och utforska vilka val du står inför, i arbetslivet eller i det ”vanliga” livet. Och du som vill komplettera din kompetens med ny teorikunskap.

Hur går det till?

Ett förslag är 10 möten under 6 månader 1- 1,5 timma per gång.
I det första och inledande samtalet utforskar vi din situation och dina behov, och det ligger sedan till grund för fortsättningen. Samtal integreras med övningar och teori.

Personligt medvetet ledarskap

De flesta av oss kommer förr eller senare till en punkt i livet där vi börjar fundera över oss själva, våra relationer och hur vi lever våra liv. Detta är ett program för dig som vill lära dig mer om dig själv och är nyfiken på hur andra människor uppfattar dig.

Frågor som:

• Vem är jag?
• Vad vill jag?
• Hur kom jag hit?
• Vad får mig att växa?
• Vad får mig att krympa
• Vilken riktning vill jag ha?
• Vad behöver jag se upp med?

Dessa frågor behöver svar. Eller åtminstone ventileras.

Möjligheten att växa som människa har vi hela livet.
Det är en livslång process med möjligheter och utmaningar.
Det finns ingen mall för vad som är rätt eller fel.
Vad som är bra eller dåligt.
Det handlar mer om att våga ta ett steg och undersöka vad du vill med dig själv, ditt jobb, ditt liv och människor omkring dig.

Ibland kan det vara att våga pröva något nytt.
För någon annan att våga stanna upp.
För någon handlar det om att säga ja till det som är viktigt.
Och nej till det som är mindre viktigt.

Din utveckling kan du inte börja där du slutade.
Du kan bara börja där du är. Just nu.

Det är här och nu som du har möjlighet att påverka ditt liv. Nyss är för sent och snart kommer aldrig att inträffa eftersom det ständigt flyttar sig. Detta kan vara ångestfyllt att inse. Vi bygger ofta våra liv på en föreställning om hur livet ska bli, som en slags regisserad verklighet.

Vi kommer att arbeta med olika kreativa metoder, allt för att bli mer medvetna om var vi kommer ifrån, hur nuläget ser ut. Och vad är ditt nästa steg. Du får tillfälle att utforska ditt konstnärliga uttryckssätt på flera olika sätt.

Var och när?

Kursen kommer att ske på internat i England – troligen Cornwall – och på västkusten i Sverige. Och upplägget är 3 dagar vid två tillfällen.

Datum är ännu inte bestämt. Jag håller på och tittar på olika alternativ.

Är du nyfiken på vad detta kan innebära för dig. Vill du veta mer?
Skicka ett mail till mig så hör jag av mig.