Om Kolon

Mitt namn är Barbro Eliasson och min bakgrund är inom affärsutveckling och marknadsföring där jag har lång erfarenhet av att arbeta visionärt/strategiskt såväl som operativt inom SEB.

2001 valde jag en ny inriktning. Jag ville arbeta med utveckling av människor och organisationer.

2001 – 2006 arbetade jag som intern coach med chefscoachning, Livs/Karriärcoachning och coachning för återgång till ”arbetet” efter längre sjukskrivning samt också gruppcoachning.

2006 -2009 var jag ansvarig för att ta fram och implementera strategin för att arbeta med ett coachande ledarskap inom SEB. Det innebar att säkerställa förändringsarbete såväl på organisationsnivå som på individnivå, samt val av externa leverantörer.

2008 – diplomerad vid University of Derby/Gestaltakademin i Skandinavien, en fyraårig Mastersutbildning i organisationsutveckling.

Jag är licensierad för Meyers-Briggs Type Indicator, MBTI.

Jag följer ICF:s ( International Coach Federation ) etiska riktlinjer.

 
 
 

 
 
Barbro Eliasson